"

Bơm định lượng hóa chất xốp PU

Giá cũ: 19.000.000

Bơm định lượng hóa chất xốp PU Polyurethanes định lượng các thành phần hóa chất Polyurethanes có độ chính xác cao nên được tin dùng trong ngành công nghiệp PU.

Bơm Định Lượng Hóa Chất Xốp Pu Polyurethanes
Bơm định lượng hóa chất xốp PU

Giá cũ: 19.000.000