"
Giá cũ: 19.000.000
Giá cũ: 7.200.000

LINH PHỤ KIỆN MÁY PU

Đầu phun trộn Foam PU thấp áp

Giá cũ: 15.000.000

LINH PHỤ KIỆN MÁY PU

Máy làm lạnh khuôn PU gia nhiệt

Giá cũ: 35.000.000
Giá cũ: 12.000

LINH PHỤ KIỆN MÁY PU

Bơm nâng hóa chất Polyurethane Foam

Giá cũ: 12.000.000
Giá cũ: 15.000.000
Giá cũ: 15.000.000