"

Bộ Lọc Iso và Poly Linh Kiện Đầu Phun P2 Hai Thành Phần A-B

Bộ Lọc Iso và Poly Linh Kiện Đầu Phun P2 Hai Thành Phần A-B bộ lọc giúp lọc sạch cách tạp chất có trong nguyên liệu foam pu polyurethane giúp chắc tắc ngẽn đầu phun foam