"

Hoá chất PM400 Isocyanate PU cứng giả gỗ, giả đá

Hóa Chất PM400 Isocyanate Pu Cứng Gỉa Gỗ Foam Gỉa Đá foam pu cứng làm tấm giả đá trang trí nội thất, foam pu cứng giả gỗ làm đồ nội thất, dung dịch foam pu polyurethane làm đồ nội thất giả gỗ, giả đá.