"

Bảo Trì Chuyển đổi máy Pu 141b Sang hệ C5 tân á đại thanh Hà Nam

Bảo Trì Chuyển đổi máy Pu 141b Sang hệ C5 tân á đại thanh Hà Nam, Pu Việt Nam là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ chuyển đổi cách dòng máy pu foam polyurethane dùng 141b sang dùng hệ c5, đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

DỰ ÁN BẢO TRÌ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG MÁY PU FOAM POLYURETHANE 141b Sang HỆ C5

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn: